Prof Dr Hüseyin Özbey

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı (Ö)

I.M. Sechenov Moskova Devlet Tıp Üniversitesi - Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi ve Androlojisi Bölümü
Moskova, Rusya


iletişim: +905325403720 / email: huseyinbey@hotmail.com

Ana Sayfa Çocuk Cerrahisi Çocuk Ürolojisi Dr Hüseyin Özbey İletişim English Deutsch RussianÇOCUKLARDA CERRAHİ HASTALIKLARKasık fıtığı

Kasık fıtığı nedir?
Bebeklerde ve çocuklarda sık görülen, kasık bölgesinde şişlik ile ortaya çkan bir fıtık türüdür. Her iki kasık bölgesinde de olabileceği gibi, en sık sağ tarafta ortaya çıkar. Erkek çocuklarında daha sık görülür, erken doğan (prematüre) bebeklerde kasık fıtığının oluşma riski daha fazladır.

Kasık fıtığı belirtileri nelerdir?
Kasık fıtığının (kız ve erkek) ilk bulgusu, kasık bölgesinde, ağlamakla belirginleşen şişliktir. Bu bulgu, bazen kendiliğinden, bazen de şişliğin üzerine bastırılması ile kaybolur. Kasık fıtığı, doğumdan hemen sonra görülebildiği gibi haftalar ya da aylar sonra da ortaya çkabilir.

Kasık fıtığının oluşma sebebi nedir?
Erkeklerde testisin oluşması ve torbaya inişi anne karnında başlayarak doğumdan hemen sonra tamamlanır. Testis ile birlikte torbaya doğru çekilen karın zarının açık kalması, kasık fıtığının erkek bebeklerde daha fazla görülmesiyle yakın ilişkilidir. Kız cocuklarında da, karın duvarının bu bölgede zayıf kalması ve karın zarının dısarıya doğru çıkması kasık fıtığı ile sonuçlanır.

Kasık fıtık ameliyat gerektirir mi?
Evet! Mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmesi gerekir. Uzun süre fark edilmeyen kasık fıtığında, erkek cocuklarda ince barsak, kız çocuklarında ise yumurtalık (over) sıkışabilir, kendi etrafında dönebilir ve hasar görebilir. Bu hastalarda huzursuzluk, karın şişkinliği ve kusma olabilir.

Hidrosel ve su fıtığı nedir?
Erkek çocukta, fıtık kesesini oluşturan karın zarının içine karın içerisindeki sıvı girebilir. Bu sıvı, testis etrafında hapsolabileceği gibi (hidrosel:su kesesi), karın icerisine girip-çıkabilir, miktarı artabilir. Kasık/testis bölgesinde bulunan yumuşak şişliğin (sıvı miktarının) azalıp-artması halk arasında su fıtığı olarak nitelendirilir. Şişlik bazen sert ve gergin olarak hissedilebilir.

Hidrosel ve su fıtığı ameliyat gerektirir mi?
Testis etrafında bulunan az miktardaki sıvısının (hidrosel) ilk 1 yaş icinde kendiliğinden gerilemesi, kaybolması beklenebilir. Ancak, karın zarının açık olduğuna işaret eden su fıtığı varlığında, karın içi basıncının artmasıyla barsakların da aynı boşluğa girme riski vardır. Yaşa göre büyük ve gerilediği gözlenmeyen hidrosel ve su fıtığı ameliyat gerektirir.

Kasık fıtığı ve hidrosel ameliyatı nasıl yapılır?
Her iki ameliyat da, günübirlik (out-patient) ameliyat şeklinde yapılır. Hastanın ameliyat hazırlıkları ve tetkikleri yapılarak, aynı gün içerisinde ameliyatı gerceklestirilir. Hasta ameliyattan 2-4 saat sonra taburcu edilir.

kasık fıtığı


hidrosel

İnmemiş testis

İnmemiş testis nedir?
Erkek çocuklarda, torbada bulunması gereken testislerin, zarar görebilecekleri bir bölgede (kasıkta, karın içerisinde) bulunmasıdır. Sağ, sol ya da her iki testis de inmemiş olabilir.

İnmemiş testis doğmsal bir kusur mudur?
Testisler, gebeliğin 30. Haftasıdan itibaren torbaya doğru ilerlemeye başlar, gebeliğin son haftalarında ise tam olarak torbaya yerleşirler. Bu nedenle, erken doğan erkek bebeklerde inmemiş testis görülme sıklığı daha yüksektir. Zamanında doğan bebeklerde testislerin torbada bulunmaması, doğumsal bir gelişim kusuru olarak kabul edilir.

İnmemiş testisin zararı nedir?
Testisler, bulundukları torba içerisinde normal vücut sıcaklığından 0,5-1 C daha düşük ısıda korunurlar. Bu koşul, testis hücrelerinin normal gelişimi ve fonksiyonları için gereklidir. Vücut sıcaklığında bulunan testislerdeki hücrelerin 6. aydan itibaren, geri dönüşümsüz olarak zarar gödükleri belirlenmiştir. Çeşitli çalışmalarda, testis tümörlerinin %4-12'sinin inmemiş testislerden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu nedenle, inmemiş testisin zamanında tanınması önemlidir.

Kasık fıtığı ile inmemiş testis ilişkisi nedir?
Testislerin beraberindeki karın zarının açık kalması çocuklardaki kasık fıtığının başlıca nedenidir. Özellikle erken doğan bebeklerde hem inmemiş testis, hem de kasık fıtığı birlikte bulunabilir. Kasık fıtığı olan bebeklerde testislerin zarar görme riski daha fazladır.

İnmemiş testis ne zaman ameliyat edilir?
Testislerin torba içerisine yerleşmesi için bir süre beklenebilir (özellikle erken doğan bebeklerde). Ancak, bulunduğu bölgeye ve anatomik bağlantılarına göre 1 yaşına dek beklenebileceği gibi, 6.aydan itibaren cerrahi tedavi öngörülebilir.

İnmemiş testisin ameliyat dışında tedavi şekli var mıdır?
Olguların bazılarında hormon tedavisi uygulanabilir. Ancak, hormon tedavisi uygulanacak hastaların ve tedavi dozunun iyi belirlenmesi gerekir.

İnmemiş testis, bir başka hastalığın belirtisi olabilir mi?
İnmemiş testis ile kasık fıtığı sıklıkla birliktedir. Ayrıca, hipospadyas (idrar deliğinin aşağıda olması) görülmesi, hastanın ayrıntılı tetkik edilmesini gerektirir. İç-dış idrar yolları ve böbrek sorunları da eşlik edebilir.

İnmemiş testis ameliyatı nasıl yapılır?
İnmemiş testis ameliyatı günübirlik (out-patient) ameliyat şeklinde yapılır. Hastanın ameliyat hazırlıkları ve tetkikleri yapılarak, aynı gün içerisinde ameliyatı gerçekleştirilir. Hasta ameliyattan 2-4 saat sonra taburcu edilir.


inmemiş testis


inmemiş testis, ameliyat öncesi ve sonrası

İlgili bağlantı: www.hurriyet.com.tr/pazar/8409750.asp?m=1


Sünnet

Sünnet nedir?
Penis ucunu/başını ortaya çıkaracak şekilde, sünnet derisinin kısmen alımasıdır.

Sünnet derisinin özelliği nedir?
Sünnet derisi, penisin baş kısmını saran özel yapıda bir deri dokusudur. İç yüzeyi oldukça düzgün ve hassastır, penis başını dış etkenlerden korur.

Hangi durumlarda sünnet yapılması gerekir?
Sünnet derisi ucundaki açıklığın dar olması, idrar yapmayı ve bu bölgenin temizliğini güçleştirebilir. Bu bölgede tekrarlayan infeksiyonlar üst idrar yollarında da sorun yaratabilir. Sünnet derisinin alınması ile bu sorunlar ortadan kalkar.

Sünnet için en uygun zaman nedir?
Cinsel kimlik gelişiminin tamamlanmasından önce (ilk 2 yaş içinde) genel anestezi altında yapılmalıdır. Sonraki yaş gruplarında da, çocuğun psikolojik olarak hazırlanması ve operasyonun genel anestezi altında yapılması gerekir.

Sünnet derisi tam olarak alınmalı mıdır?
Hayır. Penis gelişimine ve ereksiyona izin verecek şekilde, bir pay bırakılarak yapılmalıdır.


sünnet

Baş-boyun bölgesi kist, sinüs ve tümörleri

Baş-boyun bölgesinde görülen kist, sinüs ve tümörler nelerdir?
Lenfanjiom, hemanjiom, tiroglossal kist, brankial sinüs/kist/artıkları en sık görülen hastalıklardır.

Lenfanjiom nedir?
Sıklıkla boyun ve koltukaltı bölgesinde yumuşak bir şişlik olarak görülür. Lenf kanallarının tıkalı ya da gelişmemiş olması nedeniyle oluşur. Lenfanjiomların çoğu doğumdan hemen sonra farkedilir ve zamanla büyüme eğilimi gösterirler.

Lenfanjiomun tedavisi nedir?
Sıklıkla cerrahidir. Ancak, bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre bazı maddelerin (bleomycin, OK-432) enjeksiyonu ile küçütülebilir, lenf sıvısının birikmesi engellenebilir.

Hemanjiom nedir?
Kılcal damarların cilt üzerinde leke ya da yumak şeklinde kitle oluşturmasıdır. Değişik tipleri vardır. Sıklıkla baş, boyun, yüz, kol ve bacaklarda görülür.

Hemanjiomun tedavisi nedir?
Sıklıkla cerrahidir. Ancak, tipine, bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre tedavi şekli değişebilir.

Tiroglossal kist nedir?
Boyun orta hattında, çene altında düzgün konturlu, yumuşak, hassasiyet vermeyen kitle olarak görülür. çocuğun yutkunması ya da dilini dışarıya çkartması ile kist yukarıya doğru hareket eder. Dil kökü ile bağlantısı olan kist enfekte olabilir ve abseleşerek dışarıya açılabilir.

Tiroglossal kistin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Tanı konulduktan sonra enfeksiyon gelişmeden ameliyat yapılmalıdır. Enfeksiyon varsa antibiotik tedavisi sonrasında cerrahi uygulanır.

Brankial sinüs/kist/artıkları nedir?
Tüm brankial artık ve sinüsler doğumdan itibaren mevcuttur. Boyundaki bir delikten mukus kıvamındaki sıvının dışarıya çıkması ile kendini belli ederler. Akıntının dışarıya akması zorlaştığında ise, enfeksiyonun eşlik ettiği, brankial kist ortaya çıkar.

Brankial sinüs/kist/artıklarının tedavisi nedir?
Cerrahidir. Enfeksiyon varlığnda antibiotik tedavisi sonrasında cerrahi uygulanır.


boyunda lenfanjiom (kistik higroma)


tiroglossal kist


brankial fistül


brankial fistül ameliyatı


brankial artık

Tortikollis

Tortikollis nedir?
Yenidoğanda, boyun kasının (sternokleidomastoid kası) sertleşerek kısalması tortikollis olarak nitelendirilir. Sebebi bilinmemekle beraber, zor doğum sorasında kas içine kanama ve fibrozis ile açıklanmaktadır. Kas içerisinde kitle ve bebeğin hep aynı yöne yatması ile tespit edilir. Bebeğin başında ve yüzünde asimetri gelişebilir.

Tortikollis tedavisi nedir?
Tortikollis tedavisinde pasif germe hareketlerinin faydası olmakla birlikte, özellikle yüzde asimetri varlığnda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.


tortikollis

Kistik akciğer hastalıkları


Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

Diafram hernisi

Diafram hernisi nedir?
Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diaframın bir kısmının gelişmemesi nedeniyle, karıniçi organların göğüs boşluğuna geçmesidir.

En sık kaç yaşında görülür?
Diafram hernisi (fıtık) sıklıkla doğumsaldır, yenidoğan bebekte görülür, anne karnındaki bebekte tespit edilebilir. Ancak, daha sonra da travma, ameliyata bağlı nedenlerle ortaya çıkabilir.

Diafram hernisi tedavisi nedir?
Cerrahidir. Ancak, fıtık nedeniyle anne karnındaki akciğer gelişimi sorunludur. Diafram hernili bebeğin öncelikle solunum fonksiyonları düzeltilir, daha sonra fıtıklaşan bölge onarılır.


doğumsal diafram hernisi

diafram hernisi, ameliyat öncesi ve sonrası

Özofagus atrezisi

Özofagus atrezisi nedir?
Özofagus(yemek borusu)nun doğumsal olarak tıkalı olmasıdır. Sıklıkla, özofagusun mideye yakın olan kısmı ile trakea (soluk borusu) arasında bağlantı vardır.

Özofagus atrezisinin belirtileri nelerdir?
Doğumdan sonra bebeğin ağzında tükürük birikmesi, emme güçlüğü olması, morarması, özofagus atrezisinde en sık görülen belirtilerdir. Polihidramnios (gebe anne karnındaki sıvı miktarının fazla olması) varlığı ile sıklıkla gebelik takibi sırasında tanı konulur.

Özofagus atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Göğüs boşluğunda yapılan ameliyatta her iki uç bulunarak uç uca eklenir, soluk borusu ile bağlantısı ayrılır.

Duodenum atrezisi

Duodenum atrezisi nedir?
Duodenum atrezisi, pilor geçişinden hemen sonraki barsak kısmının doğumsal olarak tıkalı olmasıdır. Duodenum atrezili bebeklerde trizomi 21 (Down sendromu,%30-40), malrotasyon (%20), özofagus atrezisi- trakeoözofageal fistül, kardiyak, genitoüriner ve anorektal anomaliler sık görülür.

Duodenum atrezisi belirtileri nelerdir?
Prenatal (anne karnında) ultrasonografi ile tanınabilir. Tekrarlayan safralı kusmalar duodenum atrezisinin en sık görülen belirtisidir. Bebeklerin bir kısmında karın şişkinliği, büyüme gelişme geriliği kısmi tıkanma belirtileri olabilir. Olguların %30-65'inde polihidramniyos, klasik "double-bubble" görüntüsü ya da annüler pankreas saptanabilir.

Duodenum atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Tıkanmanın olduğu bölge by-pass edilecek şekilde barsaklar birleştirilir.


duodenal atrezi

"annular" pankreas ve ameliyat bulgusu

Pilor stenozu

Pilor stenozu nedir?
Mide çıkışında bulunan pilor kasının normalden fazla gelişerek bu bölgede tıkanıklık oluşturmasıdır.

Pilor stenozu belirtileri nelerdir?
Pilor kasının fazla gelişmesi, doğumdan 20 gün - 1 ay sonra bulgu verir. Bebekte fışkırır şekilde tekrarlayan kusmalar, halsizlik, deride buruşma (sıvı kaybı), pilor stenozu belirtileri arasındadır.

Pilor stenozunun tedavisi nedir?
Cerahidir. Pilor kası aralanarak geçiş rahatlatılır.

pilor stenozu ve ameliyatı (piloromyotomi)


İleum-jejunum atrezisi

İleum-jejunum atrezisi nedir?
İnce barsakların doğumsal tıkanıklığıdır. Diğer barsak atrezilerine kıyasla kalıtsal özellik gösterebilir, ikiz eşlerinde görülebilir.

Jejunum-ileum atrezisi belirtileri nelerdir?
İnce barsak atrezisi olan bebeklerde ilk kaka (mekonyum) çıkışı gecikebilir. Karın şişkinliği, kusma (safralı) görülebilir.

Jejunum-ileum atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Tıkanıklık ya da gelişme kusuru gösteren barsak bölgesi tespit edilerek, sağlam barsak uçları cerrahi olarak birbirine eklenir.

Apandisit

Apandisit nedir?
�nce ve kal�n barsaklar�n birle�me yerinde bulunan apandiks (k�r barsak) iltihab�d�r.

Apandisit neden olur, belirtileri nelerdir?
Apandisit, k�r barsak i�erisine sert besin art�klar�n�n girmesi, bo�almas�n�n g��le�mesi ve iltihab�n eklenerek doku b�t�nl��n�n bozulmas�la olu�ur. Doku b�t�nl��n�n bozulmas� perforasyon (delinme/patlama) ile sonu�lanabilir. Ba�l�ca apandisit belirtileri aras�nda kar�n a�r�s�, i�tahs�zl�k, bulant�-kusma, ate� bulunur.

Apandisit tedavisi nedir?
Cerrahidir. Apandisit tan�s�ndan hemen sonra operasyon haz�rl�� yap�lmal�d�r. �ltihapl� ve b�t�nl�� bozulmu� apandiks, delinmeden �nce al�nmal�d�r. Bu i�lem, hastan�n durumuna g�re laparoskopik ya da a�k cerrahi ile ger�ekle�tirilir.

Meckel divertik�l�

Meckel divertik�l� nedir?
�nce barsak �zerinde, kal�n barsak bile�imine yakla��k 60-80 cm mesafede bulunan, kal�nt� bir k�r barsakt�r.

Meckel divertik�l� ne t�r sorunlara yol a�ar?
Apandiks gibi iltihaplanabilir, kanama, delinme ve barsak t�kanmas� gibi sorunlara neden olabilir.

Meckel divertik�l�ne ba�l� sorunlar�n belirtileri nelerdir?
Kar�n a�r�s�, kusma, ate� belirtileri ile s�kl�kla apandisit ile kar��t�r�labilir. �ki ya� civar�ndaki �ocuklarda, makattan gelen tekrarlayan kanamalar Meckel divertik�l� belirtisi olabilir.

Meckel divertik�l�n�n tedavisi nedir?
Cerrahidir. Kanama, delinme, t�kanma, iltihap belirtileri g�steren bu barsak b�lgesi cerrahi olarak �kar�l�r. Meckel divertik�l�, ba�ka sebeplerle kar�n ameliyat� olan �ocuklarda fark edildi�inde de �kart�lmal�d�r.

�nvaginasyon

�nvaginasyon nedir?
Barsak d��mlenmesi olarak bilinir. S�kl�kla ince barsa�n kal�n barsak i�erisine teleskop gibi girerek s�k��mas�d�r. En s�k 6 -18 ay aras�ndaki, kilolu s�t �ocuklar�nda g�r�l�r. S�kl�kla barsak hareketlerinin artmas� (ishal) ve solunum yolu enfeksiyonu s�ras�nda olu�ur.

�nvaginasyonun belirtileri nelerdir?
Barsak t�kanmas�na ba�l� olarak huzursuzluk, kar�n a�r�s�, kusma, kar�n �i�kinli�i ve kakada kan bulunmas�d�r.

�nvaginasyon tedavisi nedir?
Cerrahidir. ��-i�e giren barsak b�lgesi, an�sten verilen hava ile ters taraftan itilir ve a�lmaya �al���l�r (pn�matik red�ksiyon). Ge� kal�nan hastalarda bu tedavi denenmez/yan�t al�namaz ve cerrahi tedavi uygulan�r.

Omfalosel

Omfalosel nedir?
Yenido�an g�bek kordonunun bulundu�u b�lgede, geni� bir a�kl�k/f�t�kla�ma/kese �eklinde g�r�len kar�n duvar� defektidir. ��erisinde s�kl�kla karaci�er ve barsaklar�n bulunur. Daha k��k �apl� kar�n duvar� defetleri "g�bek kordonu f�t��" olarak de�erlendirilir.

Omfalosel tan�s� nas�l konulur?
Do�um �ncesinde, anne karn�nda tespit edilebilir. Do�um sonras�nda ise, sa�lam keseli omfalosel, ya da y�rt�lm�� keseden d��ar�ya do�ru �kan kar�n i�i organlar�n g�r�lmesi ile tan� konur.

Omfaloselin tedavisi nedir?
Cerrahidir. D��ar�ya f�t�kla�an kar�n i�i organlar� i�eriye konularak, a�kl��n bulundu�u b�lge primer olarak kapat�l�r. �ok b�y�k defekt varl��nda, kar�ni�i bas�nc�n� artt�rmamak amac�yla sentetik, doku uyumlu yamalar kullan�labilir.


omfalosel

Gastro�izis

Gastro�izis nedir?
Yenido�an g�bek kordonunun sa� taraf�nda, k��k bir a�kl�ktan barsaklar�n d��ar�ya �kt�� kar�n duvar� defektidir. D��ar�da bulunan barsaklar�n g�r�nt�s� tipiktir; gebelik s�resince amnios s�v�s� etkisiyle kal�nla�m��, koyu k�rm�z� renkte ve birbirine yap��m�� �ekildedir.

Gastro�izis tan�s� nas�l konulur?
Do�um �ncesinde, anne karn�nda tespit edilebilir. Do�um sonras�nda ise, �demli, birbirine yap���kl�k g�steren barsaklar�n g�r�nt�s� ile tan� konur.

Gastro�izisin tedavisi nedir?
Cerrahidir. D��ar�ya �kan barsaklar i�eriye konularak a�kl��n bulundu�u b�lge primer olarak kapat�l�r.

Refl�

Gastro�zofageal refl� nedir?
Mide i�eri�inin geriye, yemek borusuna do�ru ka�mas� gastro�zeofageal refl� olarak tan�mlan�r. Asitli mide i�eri�i yemek borusunda hasar olu�turabilir, soluk borusuna ge�en mide s�v�s� nedeniyle akci�er sorunlar� ortaya �kabilir.

Gastro�zofageal refl� belirtileri nelerdir?
�ocuklarda �ks�r�k, s�k solunum yolu enfeksiyonu, kilo kayb� ya da kilo alamama, b�y�me-geli�me gerili�i olabilir. �lerlemi� olgularda kusma, yutma g��l��, a�r solunum yollar� problemleri g�r�lebilir.

Gastro�zofageal refl� tan�s� nas�l konulur?
Yemek borusu-mide pasaj� i�in kontrastl� grafi ilk yap�lacak tetkiktir. �pheli olgularda 24 saatlik pH-metri ile �zofagusa asit ge�i�i olup olmad�� belirlenebilir.

Gastro�zofageal refl� tedavisi nedir?
Hafif olgularda, s�t�ocuklar�nda konservatif tedavi tercih edilebilir. A�r olgularda ve n�rolojik problemi olan �ocuklarda cerrahi tedavi uygulan�r. Cerrahi tedavi laparoskopik ya da a�k cerrahi olarak uygulanabilir.

Korozif �zofajit

Korozif �zofajit nedir?
Asit ya da alkali �zellikteki maddelerin yanl��l�kla a�z yoluyla al�nmas� nedeniyle, yemek borusu (�zofagus) ve midede hasar (nekroz, iltihap, darl�k, delinme) olu�mas�d�r.

Korozif �zofajit belirtileri nelerdir?
Kat� (�rnek: sa� boyalar� i�inde bulunan tablet), s�v� (�rnek: �ama��r suyu, kezzap), jel (�rnek: �ama��r ve bula��k beyazlat�c�lar�) formundaki maddelerin herbirisi ile farkl� bulgular ortaya �kabilir. Dudaklarda, a�z i�inde k�zar�kl�k ve �dem olu�abilir, �ocuk t�k�r��n� yutamakta zorluk �ekebilir. Korozif maddenin a�z i�inde k�p�rmesi, kusma nedeniyle solunum yollar�na ka�mas�, solunum s�k�nt�s� ve akci�er sorunlar�na neden olabilir.

Korozif �zofajit tan�s� nas�l konulur?
Klinik bulgular yan�nda, ilk 24-72 saatte yap�lacak endoskopik muayene (�zofagoskopi-gastroskopi) ile yemek borusu ve midededeki hasar�n derecesi belirlenebilir.

Korozif �zofajit tedavisi nedir?
Klinik ve endoskopi bulgular�na g�re hafif olgular konservatif takip edilebilir. A�r olgularda (�zofagus/mide perforasyonu) acil cerrahi m�dahale gerekir. �zofagusta darl�k olu�mas�n� engellemek amac�yla stent, dilatasyon ve cerrahi m�dahale uygulan�r.

Hirschsprung hastal��

Hirschsprung hastal�� nedir?
�zellikle kal�n barsaklarda g�r�len, anatomik ve fonksiyonel bir do�umsal barsak hastal��d�r. Sinir (ganglion) h�crelerinin bulunmad�� barsak segmentinde (s�kl�kla rektosigmoid b�lge) hareket ve gev�emenin olmamas� ile karakterizedir. Hareket kabiliyeti olmayan ve gev�eme g�stermeyen barsak segmentinin �n�nde biriken fe�es, barsaklar�n geni�lemesine (megakolon) neden olur. T�m barsaklar�n ve midenin de ganglion h�cresinden yoksun oldu�u (total intestinal aganglionozis) olgular� vard�r.

Hirschsprung hastal�� belirtileri nelerdir?
Kab�zl�k en s�k g�r�len belirtidir. Barsaklarda biriken kaka, g�nler i�erisinde �r�me-koku�ma g�sterir ve 3-4 g�n sonra, bol miktarda, k�t� kokulu olarak �kar. Bebek/�ocukta kar�n �i�kinli�i, b�y�me ve geli�me gerili�i g�r�lebilir.

Hirschsprung hastal�� tan�s� nas�l konulur?
�yi bir anamnez ve fizik muayene ile tan� konulabilir. Ancak, ganglion i�ermedi�i d���n�len rektumdan par�a (biopsi) al�nmas� ile kesin tan� konulur.

Hirschsprung hastal��n�n tedavisi nedir?
Cerrahidir. Ganglion i�ermeyen barsak segmenti �kart�larak, sa�lam barsak segmenti an�se getirilir. Ameliyat, �zellikle yenido�an ve s�t�ocuklar�nda, an�sten girilerek tek seansta (endorektal) yap�l�r. Aganglionik barsak segmentinin uzun oldu�u hastalarda operasyona laparoskopi ya da laparotomi eklenebilir.


Hirschsprung hastal��nda tek seansl� (transanal endorektal) ameliyat

An�s-rektum atrezisi

An�s-rektum atrezisi nedir?
Yenido�an bebekte an�s�n kapal� olmas� an�s atrezisi (anal atrezi) olarak isimlendirilir. An�s�n kapal� olmas�, an�s�n a�lmas� gereken b�lgeye uzakl��na g�re, genellikle "y�ksek" ya da "al�ak" atrezi olarak s�n�fland�r�l�r.

An�s-rektum atrezisi bulgular� nelerdir?
An�s�n cilt �rt�s� ile kapal� olmas�, bebe�in kaka yapamamas�, kar�n �i�kinli�i, kusma ile kendisini belli eder. ��eride bulunan an�s ve rektumun hangi seviyede oldu�u tespit edilmelidir.

An�s-rektum atrezisi tan�s� nas�l konulur?
Dikkatli bir muayene yeterlidir. Ancak, atrezi seviyesinin belirlenerek, �retra (erkek �ocukta) ve vajen (k�z �ocukta) ile ili�kisi olup olmad�� saptanmal�d�r.

An�s-rektum atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Al�ak ve y�ksek tipte an�s atrezisinin cerrahi tedavileri farkl�d�r.


anal atrezi


k�z �ocu�unda vestib�ler an�s ve tek seansl� ameliyat�


vestib�ler an�s ameliyat �ncesi ve sonras�

Perianal fist�l


perianal fist�l

Teratom


mediastinal teratom; MR ve ameliyat bulgular�


sakrokoksigeal teratom; MR ve ameliyat bulgular�

N�roblastom


n�roblastom; MR ve ameliyat bulgular�

Hepatoblastom


hepatoblastom; ameliyat bulgular�

Pulmoner blastom

Rabdomyosarkom