Prof Dr Hüseyin Özbey
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı


Ana Sayfa Çocuk Cerrahisi Çocuk Ürolojisi Dr Hüseyin Özbey İletişim English Deutsch RussianÇOCUKLARDA CERRAHİ HASTALIKLARKasık fıtığı

Kasık fıtığı nedir?
Bebeklerde ve çocuklarda sık görülen, kasık bölgesinde şişlik ile ortaya çıkan bir fıtık türüdür. Her iki kasık bölgesinde de olabileceği gibi, en sık sağ tarafta ortaya cıkar. Erkek çocuklarında daha sık görülür, erken doğan (prematüre) bebeklerde kasık fıtığının oluşma riski daha fazladır.

Kasık fıtığı belirtileri nelerdir?
Kasık fıtığının (kız ve erkek) ilk bulgusu, kasık bölgesinde, ağlamakla belirginleşen şişliktir. Bu bulgu, bazen kendiliğinden, bazen de şişliğin üzerine bastırılması ile kaybolur. Kasık fıtığı, doğumdan hemen sonra görülebildiği gibi haftalar ya da aylar sonra da ortaya çıkabilir.

Kasık fıtığının oluşma sebebi nedir?
Erkeklerde testisin oluşması ve torbaya inişi anne karnında başlayarak doğumdan hemen sonra tamamlanır. Testis ile birlikte torbaya doğru çekilen karın zarının açık kalması, kasık fıtığının erkek bebeklerde daha fazla görülmesiyle yakın ilişkilidir. Kız cocuklarında da, karın duvarının bu bölgede zayıf kalması ve karın zarının dısarıya doğru cıkması kasık fıtığı ile sonuclanır.

Kasık fıtığı ameliyat gerektirir mi?
Evet! Mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmesi gerekir. Uzun süre fark edilmeyen kasık fıtığında, erkek cocuklarda ince barsak, kız cocuklarında ise yumurtalık (over) sıkışabilir, kendi etrafında dönebilir ve hasar görebilir. Bu hastalarda huzursuzluk, karın şişkinliği ve kusma olabilir.

Hidrosel ve su fıtığı nedir?
Erkek çocukta, fıtık kesesini oluşturan karın zarının icine karın içerisindeki sıvı girebilir. Bu sıvı, testis etrafında hapsolabileceği (hidrosel:su kesesi) gibi, karın icerisine girip-çıkabilir, miktarı artabilir. Kasık/testis bölgesinde bulunan yumuşak şişliğin (sıvı miktarının) azalıp-artması halk arasında “su fıtığı” olarak nitelendirilir. Sişlik bazen sert ve gergin olarak hissedilebilir.

Hidrosel ve su fıtığı ameliyat gerektirir mi?
Testis etrafında bulunan az miktardaki sıvının (hidrosel) ilk 1 yaş icinde kendiliğinden gerilemesi, kaybolması beklenebilir. Ancak, karın zarının acık olduğuna isaret eden “su fıtığı” varlığında, karın ici basıncının artmasıyla barsakların da aynı boşluğa girme riski vardır. Yaşa göre büyük ve gerilediği gözlenmeyen hidrosel ve “su fıtığı” ameliyat gerektirir.

Kasık fıtığı ve hidrosel ameliyatı nasıl yapılır?
Her iki ameliyat da, günübirlik (out-patient) ameliyat şeklinde yapılır. Hastanın ameliyat hazırlıkları ve tetkikleri yapılarak, aynı gün icerisinde ameliyatı gerceklestirilir. Hasta ameliyattan 2-4 saat sonra taburcu edilir.

kasık fıtığı


hidrosel

İnmemiş testis

İnmemiş testis nedir?
Erkek çocuklarda, torbada bulunması gereken testislerin, zarar görebilecekleri bir bölgede (kasıkta, karın içerisinde) bulunmasıdır. Sağ, sol ya da her iki testis de inmemiş olabilir.

İnmemiş testis doğumsal bir kusur mudur?
Testisler, gebeliğin 30. Haftasından itibaren torbaya doğru ilerlemeye başlar, gebeliğin son haftalarında ise tam olarak torbaya yerleşirler. Bu nedenle, erken doğan erkek bebeklerde inmemiş testis görülme sıklığı daha yüksektir. Zamanında doğan bebeklerde testislerin torbada bulunmaması, doğumsal bir gelişim kusuru olarak kabul edilir.

İnmemiş testisin zararı nedir?
Testisler, bulundukları torba içerisinde normal vücut sıcaklığından 0,5-1 Co daha düşük ısıda korunurlar. Bu koşul, testis hücrelerinin normal gelişimi ve fonksiyonları için gereklidir. Vücut sıcaklığında bulunan testislerdeki hücrelerin 6. aydan itibaren, geri dönüşümsüz olarak zarar gördükleri belirlenmiştir. Çeşitli çalışmalarda, testis tümörlerinin %4-12'sinin inmemiş testislerden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu nedenle, inmemiş testisin zamanında tanınması önemlidir.

Kasık fıtığı ile inmemiş testis ilişkisi nedir?
Testislerin beraberindeki karın zarının açık kalması çocuklardaki kasık fıtığının başlıca nedenidir. Özellikle erken doğan bebeklerde hem inmemiş testis, hem de kasık fıtığı birlikte bulunabilir. Kasık fıtığı olan bebeklerde testislerin zarar görme riski daha fazladır.

İnmemiş testis ne zaman ameliyat edilir?
Testislerin torba içerisine yerleşmesi için bir süre beklenebilir (özellikle erken doğan bebeklerde). Ancak, bulunduğu bölgeye ve anatomik bağlantılarına göre 1 yaşına dek beklenebileceği gibi, 6.aydan itibaren cerrahi tedavi öngörülebilir.

İnmemiş testisin ameliyat dışında tedavi şekli var mıdır?
Olguların bazılarında hormon tedavisi uygulanabilir. Ancak, hormon tedavisi uygulanacak hastaların ve tedavi dozunun iyi belirlenmesi gerekir.

İnmemiş testis, bir başka hastalığın belirtisi olabilir mi?
İnmemiş testis ile kasık fıtığı sıklıkla birliktedir. Ayrıca, hipospadyas (idrar deliğinin aşağıda olması) görülmesi, hastanın ayrıntılı tetkik edilmesini gerektirir. İç-dış idrar yolları ve böbrek sorunları da eşlik edebilir.

İnmemiş testis ameliyatı nasıl yapılır?
İnmemiş testis ameliyatı günübirlik (out-patient) ameliyat şeklinde yapılır. Hastanın ameliyat hazırlıkları ve tetkikleri yapılarak, aynı gün içerisinde ameliyatı gerçekleştirilir. Hasta ameliyattan 2-4 saat sonra taburcu edilir.


inmemiş testis


inmemiş testis, ameliyat öncesi ve sonrası

İlgili bağlantı: www.hurriyet.com.tr/pazar/8409750.asp?m=1


Sünnet

Sünnet nedir?
Penis ucunu/başını ortaya çıkaracak şekilde, sünnet derisinin kısmen alınmasıdır.

Sünnet derisinin özelliği nedir?
Sünnet derisi, penisin baş kısmını saran özel yapıda bir deri dokusudur. İç yüzeyi oldukça düzgün ve hassastır, penis başını dış etkenlerden korur.

Hangi durumlarda sünnet yapılması gerekir?
Sünnet derisi ucundaki açıklığın dar olması, idrar yapmayı ve bu bölgenin temizliğini güçleştirebilir. Bu bölgede tekrarlayan infeksiyonlar üst idrar yollarında da sorun yaratabilir. Sünnet derisinin alınması ile bu sorunlar ortadan kalkar.

Sünnet için en uygun zaman nedir?
Cinsel kimlik gelişiminin tamamlanmasından önce (ilk 2 yaş içinde) genel anestezi altında yapılması uygundur. Sonraki yaş gruplarında da, çocuğun psikolojik olarak hazırlanması ve operasyonun genel anestezi altında yapılması gerekir.

Sünnet derisi tam olarak alınmalı mıdır?
Hayır. Penis gelişimine ve ereksiyona izin verecek şekilde, bir pay bırakılarak yapılmalıdır.


sünnet

Baş-boyun bölgesi kist, sinüs ve tümörleri

Baş-boyun bölgesinde görülen kist, sinüs ve tümörler nelerdir?
Lenfanjiom, hemanjiom, tiroglossal kist, brankial sinüs/kist/artıkları en sık görülen hastalıklardır.

Lenfanjiom nedir?
Sıklıkla boyun ve koltukaltı bölgesinde yumuşak bir şişlik olarak görülür. Lenf kanallarının tıkalı ya da gelişmemiş olması nedeniyle oluşur. Lenfanjiomların çoğu doğumdan hemen sonra farkedilir ve zamanla büyüme eğilimi gösterirler.

Lenfanjiomun tedavisi nedir?
Sıklıkla cerrahidir. Ancak, bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre bazı maddelerin (bleomycin, OK-432) enjeksiyonu ile küçültülebilir, lenf sıvısının birikmesi engellenebilir.

Hemanjiom nedir?
Kılcal damarların cilt üzerinde leke ya da yumak şeklinde kitle oluşturmasıdır. Değişik tipleri vardır. Sıklıkla baş, boyun, yüz, kol ve bacaklarda görülür.

Hemanjiomun tedavisi nedir?
Sıklıkla cerrahidir. Ancak, tipine, bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre tedavi şekli değişebilir.

Tiroglossal kist nedir?
Boyun orta hattında, çene altında düzgün konturlu, yumuşak, hassasiyet vermeyen kitle olarak görülür. Çocuğun yutkunması ya da dilini dışarıya çıkartması ile kist yukarıya doğru hareket eder. Dil kökü ile bağlantısı olan kist enfekte olabilir ve abseleşerek dışarıya açılabilir.

Tiroglossal kistin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Tanı konulduktan sonra enfeksiyon gelişmeden ameliyat yapılmalıdır. Enfeksiyon varsa antibiotik tedavisi sonrasında cerrahi uygulanır.

Brankial sinüs/kist/artıkları nedir?
Tüm brankial artık ve sinüsler doğumdan itibaren mevcuttur. Boyundaki bir delikten mukus kıvamındaki sıvının dışarıya çıkması ile kendini belli ederler. Akıntının dışarıya çıkması zorlaştığında ise, enfeksiyonun eşlik ettiği, brankial kist ortaya çıkar.

Brankial sinüs/kist/artıkların tedavisi nedir?
Cerrahidir. Enfeksiyon varlığında antibiotik tedavisi sonrasında cerrahi uygulanır.


boyunda lenfanjiom (kistik higroma)


tiroglossal kist


brankial fistül


brankial fistül ameliyatı


brankial artık

Tortikollis

Tortikollis nedir?
Yenidoğanda, boyun kasının (sternokleidomastoid kası) sertleşerek kısalması tortikollis olarak nitelendirilir. Sebebi bilinmemekle beraber, zor doğum sırasında kas içine kanama ve fibrozis ile açıklanmaktadır. Kas içerisinde kitle ve bebeğin hep aynı yöne yatması ile tespit edilir. Bebeğin başında ve yüzünde asimetri gelişebilir.

Tortikollis tedavisi nedir?
Tortikollis tedavisinde pasif germe hareketlerinin faydası olmakla birlikte, özellikle yüzde asimetri varlığında cerrahi tedavi uygulanmalıdır.


tortikollis

Kistik akciğer hastalıkları


Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

Diafram hernisi

Diafram hernisi nedir?
Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diaframın bir kısmının gelişmemesi nedeniyle, karıniçi organlarının göğüs boşluğuna geçmesidir.

En sık kaç yaşında görülür?
Diafram hernisi (fıtığı) sıklıkla doğumsaldır, yenidoğan bebekte görülür, anne karnındaki bebekte tespit edilebilir. Ancak, daha sonra da travma, ameliyata bağlı nedenlerle ortaya çıkabilir.

Diafram hernisi tedavisi nedir?
Cerrahidir. Ancak, fıtık nedeniyle anne karnındaki akciğer gelişimi sorunludur. Diafram hernili bebeğin öncelikle solunum fonksiyonları düzeltilir, daha sonra fıtıklaşan bölge onarılır.


doğumsal diafram hernisi

diafram hernisi, ameliyat öncesi ve sonrası

Özofagus atrezisi

Özofagus atrezisi nedir?
Özofagus(yemek borusu)nun doğumsal olarak tıkalı olmasıdır. Sıklıkla, özofagusun mideye yakın olan kısmı ile trakea (soluk borusu) arasında bağlantı vardır.

Özofagus atrezisinin belirtileri nelerdir?
Doğumdan sonra bebeğin ağzında tükürük birikmesi, emme güçlüğü olması, morarması, özofagus atrezisinde en sık görülen belirtilerdir. Polihidramnios (gebe anne karnındaki sıvı miktarının fazla olması) varlığı ile sıklıkla gebelik takibi sırasında tanı konulur.

Özofagus atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Göğüs boşluğunda yapılan ameliyatta her iki uç bulunarak uç uca eklenir, soluk borusu ile bağlantı varsa ayrılır.

Duodenum atrezisi

Duodenum atrezisi nedir?
Duodenum atrezisi, pilor geçişinden hemen sonraki barsak kısmının doğumsal olarak tıkalı olmasıdır. Duodenum atrezili bebeklerde trizomi 21 (Down sendromu,%30-40), malrotasyon (%20), özofagus atrezisi- trakeoözofageal fistül, kardiyak, genitoüriner ve anorektal anomaliler sık görülür.

Duodenum atrezisi belirtileri nelerdir?
Prenatal (anne karnında) ultrasonografi ile tanınabilir. Tekrarlayan safralı kusmalar duodenum atrezisinin en sık görülen belirtisidir. Bebeklerin bir kısmında karın şişkinliği, büyüme gelişme geriliği kısmi tıkanma belirtileri olabilir. Olguların %30-65’inde polihidramniyos, klasik ‘double-bubble’ görüntüsü ya da anüler pankreas saptanabilir.

Duodenum atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Tıkanmanın olduğu bölge by-pass edilecek şekilde barsaklar birleştirilir.


duodenal atrezi

"annular" pankreas ve ameliyat bulgusu

Pilor stenozu

Pilor stenozu nedir?
Mide çıkışında bulunan pilor kasının normalden fazla gelişerek bu bölgede tıkanıklık oluşturmasıdır.

Pilor stenozu belirtileri nelerdir?
Pilor kasının fazla gelişmesi, doğumdan 20 gün - 1 ay sonra bulgu verir. Bebekte fışkırır şekilde tekrarlayan kusmalar, halsizlik, deride buruşma, pilor stenozu belirtileri arasındadır.

Pilor stenozunun tedavisi nedir?
Cerahidir. Pilor kası aralanarak geçiş rahatlatılır.

pilor stenozu ve ameliyatı (piloromyotomi)


İleum-jejunum atrezisi

İleum-jejunum atrezisi nedir?
İnce barsakların doğumsal tıkanıklığıdır. Diğer barsak atrezilerine kıyasla kalıtsal özellik gösterebilir, ikiz eşlerinde görülebilir.

Jejunum-ileum atrezisi belirtileri nelerdir?
İnce barsak atrezisi olan bebeklerde ilk kaka (mekonyum) çıkışı gecikebilir. Karı şişkinliği, kusma (safralı) görülebilir.

Jejunum-ileum atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Tıkanıklık ya da gelişme kusuru gösteren barsak bölgesi tespit edilerek, sağlam barsak uçları cerrahi olarak birbirine eklenir.

Apandisit

Apandisit nedir?
İnce ve kalın barsakların birleşme yerinde bulunan apandiks (kör barsak) iltihabıdır.

Apandisit neden olur, belirtileri nelerdir?
Apandisit, kör barsak içerisine sert besin artıklarının girmesi, boşalmasının güçleşmesi ve iltihabın eklenerek doku bütünlüğünün bozulmasıla oluşur. Doku bütünlüğünün bozulması perforasyon (delinme/patlama) ile sonuçlanabilir. Başlıca apandisit belirtileri arasında karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı-kusma, ateş bulunur.

Apandisit tedavisi nedir?
Cerrahidir. Apandisit tanısından hemen sonra operasyon hazırlığı yapılmalıdır. İltihaplı ve bütünlüğü bozulmuş apandiks, delinmeden önce alınmalıdır. Bu işlem, hastanın durumuna göre laparoskopik ya da açık cerrahi ile gerçekleştirilir.

Meckel divertikülü

Meckel divertikülü nedir?
İnce barsak üzerinde, kalın barsak bileşimine yaklaşık 60-80 cm mesafede bulunan, kalıntı bir kör barsaktır.

Meckel divertikülü ne tür sorunlara yol açar?
Apandiks gibi iltihaplanabilir, kanama, delinme ve barsak tıkanması gibi sorunlara neden olabilir.

Meckel divertikülüne bağlı sorunların belirtileri nelerdir?
Karın ağrısı, kusma, ateş belirtileri ile sıklıkla apandisit ile karıştırılabilir. İki yaş civarındaki çocuklarda, makattan gelen tekrarlayan kanamalar Meckel divertikülü belirtisi olabilir.

Meckel divertikülünün tedavisi nedir?
Cerrahidir. Kanama, delinme, tıkanma, iltihap belirtileri gösteren bu barsak bölgesi cerrahi olarak çıkarılır. Meckel divertikülü, başka sebeplerle karın ameliyatı olan çocuklarda fark edildiğinde de çıkartılmalıdır.

İnvaginasyon

İnvaginasyon nedir?
Barsak düğümlenmesi olarak bilinir. Sıklıkla ince barsağın kalın barsak içerisine teleskop gibi girerek sıkışmasıdır. En sık 6 -18 ay arasındaki, kilolu süt çocuklarında görülür. Sıklıkla barsak hareketlerinin artması (ishal) ve solunum yolu enfeksiyonu sırasında oluşur.

İnvaginasyonun belirtileri nelerdir?
Barsak tıkanmasına bağlı olarak huzursuzluk, karın ağrısı, kusma, karın şişkinliği ve kakada kan bulunmasıdır.

İnvaginasyon tedavisi nedir?
Cerrahidir. İç-içe giren barsak bölgesi, anüsten verilen hava ile ters taraftan itilir ve açılmaya çalışılır (pnömatik redüksiyon). Geç kalınan hastalarda bu tedavi denenmez/yanıt alınamaz ve cerrahi tedavi uygulanır.

Omfalosel

Omfalosel nedir?
Yenidoğan göbek kordonunun bulunduğu bölgede, geniş bir açıklık/fıtıklaşma/kese şeklinde görülen karın duvarı defektidir. İçerisinde sıklıkla karaciğer ve barsakların bulunur. Daha küçük çaplı karın duvarı defetleri "göbek kordonu fıtığı" olarak değerlendirilir.

Omfalosel tanısı nasıl konulur?
Doğum öncesinde, anne karnında tespit edilebilir. Doğum sonrasında ise, sağlam keseli omfalosel, ya da yırtılmış keseden dışarıya doğru çıkan karın içi organların görülmesi ile tanı konur.

Omfaloselin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Dışarıya fıtıklaşan karın içi organları içeriye konularak, açıklığın bulunduğu bölge primer olarak kapatılır. Çok büyük defekt varlığında, karıniçi basıncını arttırmamak amacıyla sentetik, doku uyumlu yamalar kullanılabilir.


omfalosel

Gastroşizis

Gastroşizis nedir?
Yenidoğan göbek kordonunun sağ tarafında, küçük bir açıklıktan barsakların dışarıya çıktığı karın duvarı defektidir. Dışarıda bulunan barsakların görüntüsü tipiktir; gebelik süresince amnios sıvısı etkisiyle kalınlaşmış, koyu kırmızı renkte ve birbirine yapışmış şekildedir.

Gastroşizis tanısı nasıl konulur?
Doğum öncesinde, anne karnında tespit edilebilir. Doğum sonrasında ise, ödemli, birbirine yapışıklık gösteren barsakların görüntüsü ile tanı konur.

Gastroşizisin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Dışarıya çıkan barsaklar içeriye konularak açıklığın bulunduğu bölge primer olarak kapatılır.

Reflü

Gastroözofageal reflü nedir?
Mide içeriğinin geriye, yemek borusuna doğru kaçması gastroözeofageal reflü olarak tanımlanır. Asitli mide içeriği yemek borusunda hasar oluşturabilir, soluk borusuna geçen mide sıvısı nedeniyle akciğer sorunları ortaya çıkabilir.

Gastroözofageal reflü belirtileri nelerdir?
Çocuklarda öksürük, sık solunum yolu enfeksiyonu, kilo kaybı ya da kilo alamama, büyüme-gelişme geriliği olabilir. İlerlemiş olgularda kusma, yutma güçlüğü, ağır solunum yolları problemleri görülebilir.

Gastroözofageal reflü tanısı nasıl konulur?
Yemek borusu-mide pasajı için kontrastlı grafi ilk yapılacak tetkiktir. Şüpheli olgularda 24 saatlik pH-metri ile özofagusa asit geçişi olup olmadığı belirlenebilir.

Gastroözofageal reflü tedavisi nedir?
Hafif olgularda, sütçocuklarında konservatif tedavi tercih edilebilir. Ağır olgularda ve nörolojik problemi olan çocuklarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavi laparoskopik ya da açık cerrahi olarak uygulanabilir.

Korozif özofajit

Korozif özofajit nedir?
Asit ya da alkali özellikteki maddelerin yanlışlıkla ağız yoluyla alınması nedeniyle, yemek borusu (özofagus) ve midede hasar (nekroz, iltihap, darlık, delinme) oluşmasıdır.

Korozif özofajit belirtileri nelerdir?
Katı (örnek: saç boyaları içinde bulunan tablet), sıvı (örnek: çamaşır suyu, kezzap), jel (örnek: çamaşır ve bulaşık beyazlatıcıları) formundaki maddelerin herbirisi ile farklı bulgular ortaya çıkabilir. Dudaklarda, ağız içinde kızarıklık ve ödem oluşabilir, çocuk tükürüğünü yutamakta zorluk çekebilir. Korozif maddenin ağız içinde köpürmesi, kusma nedeniyle solunum yollarına kaçması, solunum sıkıntısı ve akciğer sorunlarına neden olabilir.

Korozif özofajit tanısı nasıl konulur?
Klinik bulgular yanında, ilk 24-72 saatte yapılacak endoskopik muayene (özofagoskopi-gastroskopi) ile yemek borusu ve midededeki hasarın derecesi belirlenebilir.

Korozif özofajit tedavisi nedir?
Klinik ve endoskopi bulgularına göre hafif olgular konservatif takip edilebilir. Ağır olgularda (özofagus/mide perforasyonu) acil cerrahi müdahale gerekir. Özofagusta darlık oluşmasını engellemek amacıyla stent, dilatasyon ve cerrahi müdahale uygulanır.

Hirschsprung hastalığı

Hirschsprung hastalığı nedir?
Özellikle kalın barsaklarda görülen, anatomik ve fonksiyonel bir doğumsal barsak hastalığıdır. Sinir (ganglion) hücrelerinin bulunmadığı barsak segmentinde (sıklıkla rektosigmoid bölge) hareket ve gevşemenin olmaması ile karakterizedir. Hareket kabiliyeti olmayan ve gevşeme göstermeyen barsak segmentinin önünde biriken feçes, barsakların genişlemesine (megakolon) neden olur. Tüm barsakların ve midenin de ganglion hücresinden yoksun olduğu (total intestinal aganglionozis) olguları vardır.

Hirschsprung hastalığı belirtileri nelerdir?
Kabızlık en sık görülen belirtidir. Barsaklarda biriken kaka, günler içerisinde çürüme-kokuşma gösterir ve 3-4 gün sonra, bol miktarda, kötü kokulu olarak çıkar. Bebek/çocukta karın şişkinliği, büyüme ve gelişme geriliği görülebilir.

Hirschsprung hastalığı tanısı nasıl konulur?
İyi bir anamnez ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Ancak, ganglion içermediği düşünülen rektumdan parça (biopsi) alınması ile kesin tanı konulur.

Hirschsprung hastalığının tedavisi nedir?
Cerrahidir. Ganglion içermeyen barsak segmenti çıkartılarak, sağlam barsak segmenti anüse getirilir. Ameliyat, özellikle yenidoğan ve sütçocuklarında, anüsten girilerek tek seansta (endorektal) yapılır. Aganglionik barsak segmentinin uzun olduğu hastalarda operasyona laparoskopi ya da laparotomi eklenebilir.


Hirschsprung hastalığında tek seanslı (transanal endorektal) ameliyat

Anüs-rektum atrezisi

Anüs-rektum atrezisi nedir?
Yenidoğan bebekte anüsün kapalı olması anüs atrezisi (anal atrezi) olarak isimlendirilir. Anüsün kapalı olması, anüsün açılması gereken bölgeye uzaklığına göre, genellikle "yüksek" ya da "alçak" atrezi olarak sınıflandırılır.

Anüs-rektum atrezisi bulguları nelerdir?
Anüsün cilt örtüsü ile kapalı olması, bebeğin kaka yapamaması, karın şişkinliği, kusma ile kendisini belli eder. İçeride bulunan anüs ve rektumun hangi seviyede olduğu tespit edilmelidir.

Anüs-rektum atrezisi tanısı nasıl konulur?
Dikkatli bir muayene yeterlidir. Ancak, atrezi seviyesinin belirlenerek, üretra (erkek çocukta) ve vajen (kız çocukta) ile ilişkisi olup olmadığı saptanmalıdır.

Anüs-rektum atrezisinin tedavisi nedir?
Cerrahidir. Alçak ve yüksek tipte anüs atrezisinin cerrahi tedavileri farklıdır.


anal atrezi


kız çocuğunda vestibüler anüs ve tek seanslı ameliyatı


vestibüler anüs ameliyat öncesi ve sonrası

Perianal fistül


perianal fistül

Teratom


mediastinal teratom; MR ve ameliyat bulguları


sakrokoksigeal teratom; MR ve ameliyat bulguları

Nöroblastom


nöroblastom; MR ve ameliyat bulguları

Hepatoblastom


hepatoblastom; ameliyat bulguları

Pulmoner blastom

Rabdomyosarkom